ועד מקומי צופים
לא מחובר. התחבר Person
פרטים אישיים פניות מצב חשבון תשלום חוב נכסים פרסומים של ועד מקומי צופים

פרסומים של ועד מקומי צופים


רכישת אפליקציית מים

תשלום בגין שימוש במנה פיס

שאלון הרשמה למעון צופים לשנת הלימודים תשפ"ד 2

רישום לפעילויות קיץ נוער - 2023

שימוש באולם ספורט

הזמנת שלטים לתושבים

סקר נפשות - מים

סקר נפשות - מים

מנגינת הפלאים

שאלון הרשמה למעון צופים לשנת הלימודים תשפ"ה