ועד מקומי צופים
לא מחובר. התחבר Person
פרטים אישיים פניות מצב חשבון תשלום חוב נכסים פרסומים של ועד מקומי צופים

פרסומים של ועד מקומי צופים


דמי רישום למעון לשנת תשפג

אדיר מילר סוגר את הקיץ

תשלום בגין שימוש במצפה

רכישת אפליקציית מים

אדיר מילר סוגר את הקיץ -הזדמנות אחרונה

סדנת ילדים להכנת סוכריות